Rövid bemutatás

A Tehetségsegítő Tanács szakmai munkájának rövid bemutatása, célkitűzései, programja:

Az SNI Tehetségeket Segítő Tanács tagjainak szemlélete szerint mindenkire úgy kell te-kinteni, mint aki tehetséges lehet, függetlenül adott pillanatban mutatott képességeitől, teljesítményeitől, viselkedésétől. Ahhoz, hogy a tehetségesek valóban teljesítménybe fordítsák lehetőségeiket, megfelelő hátteret kell biztosítani. Az SNI tehetségek ebben a tekintetben jelentős hátrányban vannak, ezért kisebb eséllyel jelennek meg, mint ki-emelkedő tehetségek. Tehetség helyett megeshet, hogy antiszociális irányba fordulnak, mert a társadalmi beilleszkedésben sikertelenül, a belső hajtóerő a társadalom mellett vagy ellen készteti teljesítményekre. A Tanács tagjai a tehetség olyan szemléletét és fejlesztési módszereit használják és terjesztik, amelyek nem különítik el a hátrányok kezelését és a tehetség fejlesztését. Az egyénekre egymástól jelentősen különböző, erős és gyenge pontokkal rendelkezőkként tekintenek, és ennek megfelelően az ellátásban az egyének sajátosságait messzemenőkig figyelembe veszik. A Tanács célja ezeknek a módszereknek továbbfejlesztése és kutatási munkával történő megerősítése is.

A Tanács munkája kifejezetten a bármilyen okból hátrányos helyzetű tehetségekre irányul.
Különböző neurológiai hátterű teljesítményzavarok (tanulási zavar, figyelemzavar, hipe-raktivitás), autizmus, beilleszkedési zavarok, magatartászavarok, érzékszervi és moz-gásszervi hátrányok, szocio-kulturális hátrány miatt a tehetségük fejlődésében gyakran akadályozott gyerekek és fiatalok tartoznak a Tanács tagjainak tevékenysége alá. A nem kifejezetten ilyen gyerekekkel, fiatalokkal dolgozó tagok munkájában nagy szerepet kap a valamilyen okból hátrányos helyzetű tehetségesek támogatása a közösségekben. Igye-keznek az integációhoz megfelelő hátteret biztosítani.

Különösen lényeges, hogy több óvoda is tagja az SNI Tehetségeket Segítő Tanácsnak, mert a hátrányok kialakulásának megelőzése, illetve a hátrányos hatások csökkentése korai gyerekkorban igen hatékony lehet. Így a korai tehetséggondozás, az iskola megkezdése előtti években már jelentősen hozzájárulhat, hogy a későbbiekben tanulási, be-illeszkedési és magatartásbeli zavarok helyett tehetség alakuljon ki.

Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács célkitűzései

- Összefogni a tehetségsegítésben dolgozó szakembereket (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok...), akik megosztják tapasztalataikat, tudásukat egymással
- Tehetségpontok, egyesületek, magánszemélyek bevonása
- Tehetségnapok szervezése – a szakembereknek konferencia, lehetőség a gyerekek produktumainak kiállítására, szülői fórum
- A különböző tehetségterületek áttekinthetősége, segítségnyújtás
- A tehetségek nyomon követésére terv kidolgozása
- Kapcsolatfelvétel másik Tehetségsegítő Tanácsokkal
- A partnerekkel közös program kidolgozása

A Tanács fő tevékenységi körei:

- Szakmai támogató háttér a Tanács tagjait alkotó szervezetek, intézmények számára
- Tudományos háttér a tehetségazonosító, gondozó, fejlesztő tevékenység számára.
- Folyamatos utókövetési szerepet végez a tehetségazonosítás során kiválasztott tehetséges fiatalok esetében.
- Információs bázisként szolgál a tagjainak.

Munkaterv:

- SNI-s tehetségek adatbázisának létrehozása
- Szakmai egymásra épülés horizontálisan és vertikálisan az SNI tehetséggondozásban
- Egységes mérési és értékelési rendszer felállítása a különböző tehetségterületeken és a fejlesztendő területen
- A szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás formáinak kidolgozása
- SNI-s Tehetségpontok, nevelő-oktató intézmények adatbázisának létrehozása
- Online információs bázis működtetése (szakember, intézmény, tanfolyam, könyv)
- Még „lefedetlen” régiók feltérképezése, bevonása a tehetséggondozásba
- A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tehetségek kiemelt megsegítése
- Pályázatírás koordinálása, segítés, együttműködés, konzorciumok
- Jó gyakorlatok bemutatása, átvétele
- Nevelő-oktató intézmények megsegítése az SNI-s tehetségek azonosításában, gondozásában, tanácsadásban, nyomon követésben
- Az SNI-s gyereket nevelő szülők megsegítése – tanácsadás, gyakorlati képzés, tréning, tanfolyamok, szülői klub, szülő-gyerek-szakemberek kapcsolatrendszerének kidolgozása, a folyamatosság biztosítása
- Pedagógusképzés és pedagógus továbbképzések összehangolása a tehetségazonosítás, tehetséggondozás és tehetség tanácsadás érdekében
- Tehetséggondozó szakemberek megbecsülésének indítványozása
- Oktatáspolitikai döntéshez szakmai véleményezés
- Civil szerveződésekkel, alapítványokkal, médiával kapcsolatok kiépítése, bővítése, ápolása

Vezetősége:
Elnöke: Phd Gyarmathy Éva, gyarmathy.eva@gmail.com
Elnökhelyettese: Potocki Ferencné, potockiagi@tehetsegmuhely.eu
Titkár: Hegedüs Kisztina, hegedus.krisztina@sni-tst.eu