Műhelyfoglalkozás

Kedves Tehetségsegítő Társunk!

Szeretettel várunk mindenkit 2013. október 30-án 16.30-kor az MTA Pszichológiai Kutatóintézetébe (XIII. ker. Victor Hugo u. 18-22. alagsor)
 
Téma: Magyar Mozgáskotta Módszer
 
Előadó: Magyar Gábor pszichológus- testnevelő tanár hosszú éveken keresztül dolgozott óvodáskorú gyermekekkel, társszerzője a krónikus légúti betegek számára kidolgozott komplex  sportterápiás prevenciós óvodai programnak a  Szegedi Tiszaparti Óvodai Programnak,  jelenleg  Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozik, e mellett a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Karának oktatója.  Tudományos és oktatási területe a  mozgásos fejlesztések elmélete és gyakorlata,  nevéhez köthető a mozgáspszichológia hazai oktatásának elindítása. Több hazai és külföldi konferencia előadója és trénere.
 
Innovációs  elképzelések és lehetőségek a mozgásos fejlesztésben. A Magyar Mozgáskotta Módszer
A szerzői jogvédelem alatt álló (Artisjus 981026001T) Magyar Mozgáskotta Módszer holisztikus szemléletű , közel  18 éves  fejlesztés eredményeként,  jelenleg  közel ezer hazai és külföldi intézmény munkájában segíti az életkorukból adódóan még kevésbé integrált vagy elmaradásuknál  fogva problémás gyermekek célzott fejlesztését.   A módszer eredetileg mozgásfejlesztő eszközként került kifejlesztésre, később több elismert szakember aktív bekapcsolódásával több területen is hatékonyan alkalmazható mozgásos fejlesztő, mozgásterápiás rendszerként lett népszerű.  A cselekvéses ( enaktív ), képi ( iconik ), szimbolikus ( symbolic ) együtt jelentkezés folytán kiválóan alkalmas nem csak a 3-7 évesek és a hasonló állapotú gyermekek komplex mozgásos fejlesztésére, hanem sajátosságainál fogva a diagnosztikus munkát is hatékonyan segítheti.
Alapötlete egyszerű, a  síkban vagy a térben célszerűen elhelyezett vizuális hívóingerek segítségével azokat  mintegy „ puskaként alkalmazva” akkor is lehetővé teszi a  feladatok  sikeres  végrehajtását,  és  eredményesebb bevésését amikor az egyén     képességei  ( nyelvi kompetenciák,  téri-vizuális,  figyelmi,  végrehajtó, emlékezeti funkciók,  feladatértés és feladattartás és megfelelési igény, számfogalom  stb.) ,részben vagy egészében még nem megfelelően fejlettek, ugyanakkor a feladat  sikeres végrehajtása valamilyen ok  miatt  feltétlenül indokolt. A konkrét végrehajtást is magában foglaló  többcsatornás bevésés az irodalmi adatok és a megfigyelések alapján  eredményesebb,  pozitív  élménytartalma  a sikerélményen keresztül kedvezőbb pszichológiai teret   biztosít a mozgásos és a tanulási attitűdök változására. Az  alkalmazott mozgásos feladatok túlmutatnak a természetes és a sportági mozgásértelmezésen, valamennyi humán mozgásformát magukba foglalják. Az önmagukban is komplex  képességmintázatot feltételező mozgásos feladatok  személyiségszintű kompenzálási lehetőségeket nyitnak meg, ami miatt jelentősen szélesedik a mozgásos fejlesztés ezen elképzelésével megszólítható gyermekek aránya.